نور و روشنایی

نمایش 1–30 از 119 نتیجه

نور و روشنایی مفهومی آشناست که از زمان انسان های اولیه تا کنون همیشه مورد توجه بوده، روزهایی که انسان سعی می کرد بیشترین استفاده را از آن ها ببرد تا هنگام شب که محدودیت هایش بیشتر می شود بتواند با آرامش بیشتری استراحت کند کم کم رد شدند و به زمانی رسیدیم که شب ها مانند روز و شاید بیشتر روشن شدند.

همه این دستاورد ها با اختراع لامپ شروع شد و اکنون که به این حد از تکنولوژی رسیده ایم می توان گفت معنای نور و روشنایی وسیع تر شده است.

نور مصنوعی و تحول دنیا

نور مصنوعی از زمان تولید لامپ وارد زندگی بشر شد و همه ابعاد آن را در بر گرفت، نور مصنوعی نوری است که آفتاب و مهتاب آن را نساخته اند و انسان در کار خلقت دست برده است، لامپ ها مسیر طولانی خود را با هیجان پیمودند تا به دست ما برسند.

نور مصنوعی و تحول دنیا

تاریخچه تولید لامپ

با اینکه ما ادیسون را مخترع لامپ می دانیم اما باید توجه کرد که پیش از او افرادی سعی در اختراع لامپ داشتند و در نمونه های آزمایشگاهی غیر کاربردی موفقیت هایی داشتند اما ادیسون بود که توانست با اصرار در تولید و تحقیق بسیار کارخانه خود را را اندازی کند و لامپ های واقعی را به دست مردم برساند.

در سال 1802 برای اولین بار همفری دیوی شیمیدان ایتالیایی با اتصال دو سیم فلزی و تکه ای زغال توانست نور مصنوعی را ایجاد کند اما بعد از این اتفاق هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و با اینکه افراد گوناگون سعی در تولید لامپ داشتند به جایی نمی رسیدند

هنری وودوارد که بر روی تولید لامپ کار می کرد بالاخره خسته شد و ایده خود را به ادیسون فروخت، اما ادیسون خستگی ناپذیر بود و انقدر به تحقیق ادامه داد تا لامپ های کاربردی بسازد.

تاریخچه تولید لامپ

اهمیت نور مصنوعی و روشنایی

این مسئله بسیار بدیهی به نظر می رسد زیرا هر کس که در زمان ما و حتی در زمان انسان های نخستین زندگی می کرده اهمیت این مسئله را درک می کند.

روشنایی انسان را به قعر دریاهای تاریک برد تا بتواند دنیا را بیشتر کشف کند، به قعر معادن مختلف برد و در ظلمت ها راه گشا شد، علاوه بر این ها حتی در زندگی عادی هم از دیوار تک تک خانه ها بالا رفت و باعث بیست و چهار ساعته شدن فعالیت انسان ها شد.

اهمیت نور مصنوعی و روشنایی

نور برای کسی که نیمه شب به دنبال خواندن کتاب بود نویدبخش شد و برای لحظه هایی که در عمل جراحی چیزی قابل مشاهده نیست ارمغان روشنایی بود.

روشنایی شب ها را به معنای دیگری تبدیل کرد و از راه های مختلف وارد تمام شغل ها شد انقدر این نفوذ عمیق و سریع  اتفاق افتاد که مانند صدای بی وقفه باران پس از مدتی دیگر متوجه حضورش نشدیم.

TOP